Algemene Voorwaarden

Belarto B.V. hierna te noemen Hallokleintje.nl


Naam ondernemer: Belarto B.V.
Handelsnaam: Hallo.nl
Vestigingsadres: Westzijde 178a, 1506 EK Zaandam
Telefoonnummer: 075 647 66 30
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@hallokleintje.nl
KvK-nummer: 74524186
BTW-identificatienummer: NL859934949B01

1. Voorwaarden

Hallokleintje.nl heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Hallokleintje.nl komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Hallokleintje.nl. Hallokleintje.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling als de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Transport

Hallokleintje.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt Hallokleintje.nl uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoersorganisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Hallokleintje.nl hierop geen invloed meer uitoefenen.

4. Risico bij Transport

Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van Hallokleintje.nl.

5. Leveringstermijn

We zorgen ervoor dat u de kaarten snel in huis heeft. Bestelt u op werkdagen voor 12 uur 's middags, dan worden de kaarten dezelfde dag nog verstuurd. Voor zendingen naar het buitenland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere bezorgkosten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hallokleintje.nl bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper indien herroeping van de overeenkomst plaatsvindt.

6. Garantie

Mocht er na ontvangst van de kaart een fout in zijn geslopen dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 30% korting. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de koper. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

7. Beëindiging van de overeenkomst

Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk, mits de kaarten al gedrukt zijn. Indien annuleren mogelijk is, dan heeft u het recht om de ontvangen enveloppen en / of kaarten binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door u betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door Hallokleintje.nl, inclusief de door u eventuele betaalde kosten van toezending.

8. Betaling

Betalen via iDEAL
U kunt door middel van iDEAL uw bestelling aan ons betalen. Wanneer u iDEAL selecteert, komt u in uw internetbankierprogramma terecht. Alle relevante gegevens van de aankoop zijn reeds ingevoerd. Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed. Op dat moment ontvangen wij de betaling, en kunnen wij uw order uitleveren.

Betalen met creditcard; MasterCard of Visa
Betaalt u middels een creditcard, dan komt u in een apart versleutelde en beveiligde online omgeving, waar u na het invoeren van uw details de betaling kunt voldoen.

>

9. Klachten

Hallokleintje.nl raadt aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de verwachting voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Hallokleintje.nl daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Correspondentieadres (geen bezoekadres):
Westzijde 178a, 1506EK te Zaandam

10. Geschillenregeling:

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@hallokleintje.nl. Uiterlijk binnen 2 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.